Nieuwe kansen

Werk elektrisch en krijg die nieuwe klus!

Door elektrisch te werken maakt u kans op een klus in één van de vele steden die meedoen aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Momenteel zijn al meer dan 60 gemeenten in Nederland aangesloten met als doel om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Hierbij nemen deze gemeenten het voortouw in het VN-klimaatakkoord. Ten gevolge van dit akkoord zullen steeds meer gemeenten dit beleid gaan stimuleren en zal emissievrij werken de nieuwe standaard worden.  

Wordt niet overgeslagen, werk elektrisch en pak die klus in één van de velen gemeenten.

Naast het voordeel van zero-emissions is het tweede voor de hand liggende voordeel van elektrisch werken dat het weinig geluid produceert.

Zorg voor het groenonderhoud rondom scholen en andere plekken waar geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet worden. Het enige wat je bij deze machine hoort is het geluid van de werktuigen.

4810T met bladblazer in actie rondom Radboud UMC in Nijmegen. In de bestekeis stond dat elektrisch werken een vereiste was. Rond een universiteit is stil en emissievrij werken wel zo prettig.